In de 18e eeuw verschijnt het Europese porselein. Een van de landen waar veel porseleinmanufacturen ontstaan is Engeland.

Er is grote vraag vanuit de High-Society naar dit luxe-artikel. Er ontstaan tafelserviezen, maar ook prachtige kunstwerken. Vaak geinspireerd op bestaande schilderijen. Porselein is een statussymbool! In deze lezing wordt daarom vooral ook een beeld geschetst van de “Lords & Ladies” die zich dit peperdure luxe-artikel kunnen permitteren.

Waarschijnlijk is de eerste porseleinmanufactuur in Bow, bij Londen, gevestigd. We volgen het porselein tot eind 19e eeuw, als Booths wordt opgericht. Natuurlijk komt Josiah Wedgwood, afkomstig uit een bekende pottenbakkersfamilie, ook ter sprake.

Voor de lunch gebruiken we het 19e eeuwse rode- of blauwe servies. Een unieke ervaring!


De Regency-tijd in Engeland een onbekende periode? Nee, na de verrassende lezing over deze swingende, decadente en frivole tijd waarin de Prins-regent (de latere koning George IV) de toon aangeeft, weet je alles over de extravagante Engelse High-Society aan het begin van de 19e eeuw.

Met de aansluitende High-Tea volgens de Engelse traditie met huisgemaakte lekkernijen, zoals scones en muffins, waan je je in de 19e eeuw.


De zomerse High-Tea wordt vaak gecombineerd met de volgende Engeland-lezingen:

Lezing 20 : “Victoria en haar hof” : hier ligt de nadruk vooral op de jeugd van Victoria en op de beginperiode van haar regering. Natuurlijk wordt ze niet zomaar een groot vorstin : enkele hofschandalen en een aantal anecdotes over Victoria en haar hofdames geven een inkijkje in het leven van deze markante vorstin.

Lezing 21: “Van George tot Victoria”. Een presentatie waarbij zowel het turbulente, decadente hofleven in de Regency-tijd, als dat van de ingetogen Victoriaanse tijd wordt belicht.

Maak kennis met deze elegante wereld tijdens de fascinerende presentatie. Aansluitend kunt u genieten van een heerlijke, ambachtelijk bereide High-Tea.


Na de extravagante Regency-Periode volgt in Engeland de Victoriaanse Tijd. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar. We nemen een kijkje in het leven van de jonge koningin, waarbij vooral ook het hofleven met de etiquete naar voren komt.

Daarna kunnen we enkele etiquete-regels toepassen tijdens de High-Tea waarbij natuurlijk de Victoria-Cake niet mag ontbreken!