In de 18e eeuw verschijnt het Europese porselein. Een van de landen waar veel porseleinmanufacturen ontstaan is Engeland.

Er is grote vraag vanuit de High-Society naar dit luxe-artikel. Er ontstaan tafelserviezen, maar ook prachtige kunstwerken. Vaak geinspireerd op bestaande schilderijen. Porselein is een statussymbool! In deze lezing wordt daarom vooral ook een beeld geschetst van de “Lords & Ladies” die zich dit peperdure luxe-artikel kunnen permitteren.

Waarschijnlijk is de eerste porseleinmanufactuur in Bow, bij Londen, gevestigd. We volgen het porselein tot eind 19e eeuw, als Booths wordt opgericht. Natuurlijk komt Josiah Wedgwood, afkomstig uit een bekende pottenbakkersfamilie, ook ter sprake.

Voor de lunch gebruiken we het 19e eeuwse rode- of blauwe servies. Een unieke ervaring!