In de 18e eeuw verschijnt het Europese porselein. Een van de landen waar veel porseleinmanufacturen ontstaan is Engeland.

Er is grote vraag vanuit de High-Society naar dit luxe-artikel. Er ontstaan tafelserviezen, maar ook prachtige kunstwerken. Vaak geinspireerd op bestaande schilderijen. Porselein is een statussymbool! In deze lezing wordt daarom vooral ook een beeld geschetst van de “Lords & Ladies” die zich dit peperdure luxe-artikel kunnen permitteren.

Waarschijnlijk is de eerste porseleinmanufactuur in Bow, bij Londen, gevestigd. We volgen het porselein tot eind 19e eeuw, als Booths wordt opgericht. Natuurlijk komt Josiah Wedgwood, afkomstig uit een bekende pottenbakkersfamilie, ook ter sprake.

Voor de lunch gebruiken we het 19e eeuwse rode- of blauwe servies. Een unieke ervaring!


De achtergronden van het ontstaan van het Meissenporselein, het belang van Meissen voor de Europese porselein-industrie, en de rol van Böttger komen in deze lezing naar voren.

U kunt aansluitend genieten van een Duitse High-Tea  of High-Coffee met een aantal onbekende Duitse, huisgemaakte lekkernijen!


Tijdens de Franse Revolutie vonden veel verwoestingen plaats, en ook het porselein ging aan gruzels. Wat bleef er over?

Een overzicht van het Franse porselein met de nadruk op het eind van de 18e en daarna de 19e eeuw.

Hierna kunt u genieten van een Franse High-Tea of High Chocolate.


Algemene inleiding in de geschiedenis van het porselein, waarbij de achtergronden, het ontstaan van het porselein in China, de verschillende soorten porselein en de verspreiding van het porselein over Europa worden besproken.