De Chinese schilderkunst kent een lange traditie. Jammer genoeg is dit vrijwel onbekend in het westen

De waardering voor een schildering wordt vaak uitgedrukt door de Chinese woorden “du hua”. Dit betekent het lezen van een schilderij. Hoe je dat moet doen? Dat wordt duidelijk

 aan de hand van een aantal antieke hangrollen, waarbij  zowel de techniek, als de symboliek van deze eeuwenoude schilderkunst worden belicht.