Terrasjes, drankjes en regelgeving

Heerlijk om met deze zomerse dagen weer op een terras te kunnen zitten.  Uiteraard met inachtneming van de 1.5 meter en andere regels.

Over regels, geboden, en terrassen gesproken: niet alleen op dit moment, maar ook in een ver verleden was de regelgeving niet altijd even duidelijk.
Neem nou het gebruik van het drankje “absinthe” in Frankrijk. In de 19e eeuw werden veel kunstenaars waaronder Degas, Verlaine, Zola en ook onze Vincent van Gogh geïnspireerd door deze zwaar alcoholische drank.
Zouden ze hun creativiteit soms wellicht ook mede te danken hebben aan dit groene drankje dat gemaakt is van het alsemkruid?
Absinthe, in de wandelgangen ook wel “fee verte” (groene fee) genoemd, bevat immers een zeer hoog alcoholpercentage.

Hoe het ook zij, Degas vervaardigt in 1875 een schilderij, genaamd “Au café” waarop een vrouw staat afgebeeld met een glas absinthe voor zich.
Als het schilderij het jaar daarop  voor het eerst wordt tentoongesteld, ontvangt het veel kritiek om daarna geruisloos in een magazijn te verdwijnen.
Pas een aantal jaren later wordt het werk weer uit de opslag tevoorschijn gehaald voor een expositie in de Grafton Gallery in Engeland met als titel: “L’absinthe”. Een nieuwe storm van protest breekt los naar aanleiding van dit immer nog controversiële schilderij…..

HistotainmentAbsinthe

Geen wonder dat er in het begin van de twintigste eeuw in Frankrijk een anti-absinthe-campagne op gang komt tegen het gebruik van dit in populariteit groeiende drankje.

In 1915 leidt dit tot een algeheel Frans verbod van de absinthe dat bijna 100 jaar heeft geduurd. Volgens velen was het een inconsekwent verbod, omdat er immers vele soortgelijke drankjes in de handel bleven. Bovendien was ook in die tijd de handhaving een probleem. Zo is de groene fee nooit geheel uit beeld geraakt, omdat men -met name op het uitgestrekte Franse platteland – driftig doorging met het stoken van illegale absinthe …

Overigens is Absinthe enkele jaren geleden weer op de markt gebracht in Frankrijk.
Hippocrates, vader van de geneeskunst, zou hier waarschijnlijk blij om zijn geweest. Hij prees bijna 2500 jaar geleden immers al de medicinale deugden van de plant waaruit Absinthe wordt vervaardigd (Alsemkruid ofwel Artemisia absinthium)

Tijden veranderen…….